!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sopsortering

  • Sopnedkastet i trapphuset är endast avsett för väl förpackat hushållsavfall. 
    • Sopkärlet måste bytas mellan sophämtningarna. Om det blir fullt i kärlet i soprummet så blir det stopp i röret. Gå då själv ned i soprummet och byt kärlet. Om du inte vet hur man gör, fråga en granne. 
  • Returpapper - läggs i gröna kärlet utanför porten. 
  • Matavfall - lägg i papperspåse och lägg i bruna kärlet utanför porten. Papperspåsar finns i mangelrummet.
  • Miljöstation finns på Pastellvägen, på väg upp mot Globen. Där lägger du till exempel glas, pappersförpackningar, plast, metall och batterier.
  • Läs mer om källsortering här.
  • Läs mer om återvinning här.