!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brandsäkerhet

Utrymningsvägar (trapphus/källargångar) ska inte användas till förvaringsplats för vare sig barnvagnar, tidningsinsamlingar eller julgranar. Dels kan de, om de börjar brinna, rökfylla trapphuset, dels kan de hindra utrymning och försvåra för brandförsvarets räddningsinsats med personal och utrustning.

Trapphuset är brandförsvarets väg in vid brand och även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram på ett snabbt och smidigt sätt.

Ingen förvaring av brandfarlig vara är tillåten i vinds- eller källarförråd. 

Läs mer om brandsäkerhet här.